Celostna grafična podoba (CGP) je temelj, ki združuje likovne elemente in barve, ki so značilni in predstavljajo poslovni subjekt v okolju. Celotni proces kasnejšega oblikovanja elementov promocije sledi navodilom iz CGP.
Osnova je grafični znak, lahko pa se doda tudi slogan, ki se po potrebi menja. Na podlagi celostne grafične podobe oblikujemo videz vseh elementov, ki predstavljajo podjetje v okolju (zastave, avtomobili, delovne obleke, reklamni napisi, table …). Na začetku je potrebno definirati smernice, ki ustrezajo splošni filozofiji podjetja (npr. ekologijo predstavlja zelena barva), ko so ta izhodišča dogovorjena, se lahko lotimo dela na nivoju grafičnega oblikovanja.


oblikovanje nove celostne grafične podobe
Oblikujemo popolnoma novo grafično podobo, pri tem se posvetujemo z naročnikom o barvah, filozofiji podjetja in še o čem.


posodobitev obstoječe grafične podobe

Obstoječo podobo, ki je v okolju že prepoznavna lahko nadgradimo z lastnimi idejami, kar je zaradi  pojavov novih tehnik in tehnologij oblikovanja povsem smiselno.

Izdelano grafično podobo (s katero ste zadovoljni)  uporabimo pri oblikovanju novih elementov promocije. Primer: logotip, ki ga že uporabljate na vizitkah in dopisih prenesemo tudi na internet, vklopimo v predstavitev na CD-romu, ali pa vam oblikujemo zastavico za sejemsko prireditev.