Grafično oblikovanje
je naša osnovna dejavnost. Pri svojem delu upoštevamo, da so vsi naši produkti v celoti usklajeni s celostno grafično podobo. Celostna grafična podoba je likovno usklajen sistem vseh notranjih in zunanjih elementov komuniciranja podjetja, ki se pojavljajo v okolju, npr:
                                     


DOKUMENTI (vizitke, ovojnice, dopisi, računi, naročilnice, bloki),
PREDSTAVITVENI MATERIALI (internet, CD rom, prospekti, katalogi), 
DELOVNA SREDSTVA (poslikava avtomobilov, delovnih oblek, orodja),
POSLOVNA DARILA (obeski, nalepke, vžigalniki, pisala, majice, kape), 
INFORMACIJSKI MEDIJI (reklamne table, usmerjevalne nalepke, zastave, reklamni panoji).
▪ DRUGI PRODUKTI, na katerih se pojavlja logotip ali slogan podjetja


Prednosti
sodelovanja z nami so predvsem naslednje:
prihranek stroškov zaradi enkratnega oblikovanja, ki kasneje nadgrajuje na ostale produkte,
možnost predogleda vseh elementov promocije, tudi tiste, ki jih boste morda izdelali kasneje,
poenoten sistem nastopanja v okolju, ki je pomemben dejavnik,
vsak projekt realiziramo od začetka do konca, tako da ima naročnik samo enega sogovornika, kar pospeši in olajša komuniciranje, ter postavlja jasno odgovornost izvajalca projekta.