Ukvarjamo se tudi s produkcijo multimedijskih predstavitev. Oblikujemo predstavitev - prezentacijo, ki je vodena avtomatsko, polavtomatsko ali ročno. Običajno jo prikazujemo na steni s projektorjem, lahko pa koristimo tudi televizorje, računalnike ipd. Predstavitev izdelamo iz predhodno posnetega videomateriala, digitalnih posnetkov in papirnega slikovnega materiala, uporabimo pa tudi besedilo obstoječih projektov (npr. seminarske naloge). V predstavitev vklopimo grafikone, statične in animirane like, govorno in glasbeno podporo, slikovni in filmski material, skice, risbe, animacije...

Prednosti sodelovanja z nami:
uporabimo obstoječe materiale (npr. seminarske, diplomske naloge v elektronski obliki),
z minimalnimi stroški priredimo material za CD-rom ali internet,
iz predstavitve izdelamo barvne prosojnice, diapozitive, papirne zgibanke oz. povzetke za uporabnike, poslušalce...naročnik: Slowatch d.o.o. Ljubljana