andersen d. o. o, Ljubljana

agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana

BIROGRFIKA BORI d. o. o., Ljubljana

DRUŠTVO ZA OPAZOVANIJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
, Ljubljana

DATALAB d. d., Ljubljana

ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
, Ljubljana

emona efekta d. o. o., Ljubljana

EVROPSKI CENTER, Nova Gorica

fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana

FILOZOFSKA FAKULTETA, Ljubljana

INFOS d. o. o., Ljubljana

INTERMARKETING d. o. o., Ljubljana

IMP tovarna armatur d. d., Ivančna gorica

jadroagent INTERNATIONAL d. o. o., Koper

jadranshipping d. o. o., Koper

Ljudska univerza radovljica, Radovljica

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, Ljubljana

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - POLICIJA
, Ljubljana

naravoslovnotehniška fakulteta
, Ljubljana

POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE, Kočevje

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d. d., Ljubljana

RADEČE PAPIR d.d., Radeče

RRD regijska razvojna družba d. o. o., Domžale

RTV Slovenija, Ljubljana

SAZU (Slovenska akademija znanosti in umetnosti), Ljubljana

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKO
, Ljubljana

SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE, Ljubljana

slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, Ljubljana

SLOVENSKA SKUPNOST KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA, Ljubljana

šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana 

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE, Ljubljana

turistična zveza, Dolomiti

VISOKA POSLOVNA ŠOLA MARIBOR, Maribor

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA DOBA, Maribor

zveza za tehnično kulturo slovenije, Ljubljana

in številni drugi naročniki.